نشست تخصصی موشن گرافیکس


سومین نشست از مجموعه نشست های تخصصی گرافیک دیزاین خانه گرافیک البرز با عنوان موشن گرافیکس و با حضور استاد سعید زارع یکشنبه 11 بهمن 1394 ساعت 15 میزبان طراحان گرافیک و علاقه مندان خواهد بود.

کرج . میدان نبوت . به طرف بلوار مطهری . خیابان میلاد . حوزه هنـری البرز
02634473011 داخلی 220

 نشست تخصصی موشن گرافیک