مراسم گشایش سومین سالانه گرافیک البرز با حضور استادان و هنرمندان و مسئولین فرهنگی استان البرز، عصر دوشنبه 8 شهریور 95 در نگارخانه سیروس قائم مقامی برگزار گردید.
طی این مراسم از طراحان گرافیک منتخب هیات داوران در بخش آزاد و دانشجویی تقدیر به عمل آمد.مهدی حسینی، دبیر سومین سالانه گرافیک البرز و مسئول خانه گرافیک البرز ضمن تشکر از استقبال و حضور طراحان گرافیک در این سالانه، طی سخنانی پیرامون این رویداد اذعان داشت:خوشحالیم که سالانه سوم را در شرایطی برگزار می کنیم که روند رو به رشدی را در میان آثار طراحان گرافیک استان، به لحاظ کمی و کیفی شاهد هستیم و امیدواریم که این مسیر تداوم داشته باشد؛ ما نیز در خانه گرافیک البرز همچنان تمام سعی خود را در این راستا به کار خواهیم بست.

این نمایشگاه تا روز پنجشنبه 11 شهریور ادامه پیدا کرد.

سومین سالانه گرافیک البرز

سومین سالانه گرافیک البرز

سومین سالانه گرافیک البرز

سومین سالانه گرافیک البرز

سومین سالانه گرافیک البرز

سومین سالانه گرافیک البرز

سومین سالانه گرافیک البرز

سومین سالنه گرافیک البرز

سومین سالانه گرافیک البرز


 عکس/مهدی اللهیاربیگی