کارگاه تخصصی طراحی نشانه نوشتاری هندسی

مدرس: محمدرضا عبدالعلی/ کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

سوابق تدریس و برگزاری کارگاه:

مدرس ارتباط تصویری،دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران،

 دانشگاه میرعماد و دوره نوشتار فارسی مدرسه ویژه

 سه شنبه 27 آذرماه 1397 /ساعت 13 الی 18

جهت هماهنگی و ثبت نام با شماره/

02634473011 داخلی 220 تماس حاصل فرمایید.

طراح پوستر/ شیما گیلانی