جلسات انتخاب آثار پنجمین سالانه طراحان گرافیک البرز با حضور داوران کیانوش غریب پور، اونیش امین الهی و مهدی فاتحی در آذرماه 1397 برگزار گردید.


از میان 574 اثر رسیده از 67 نفر به دبیرخانه سالانه گرافیک البرز، 93 اثر از 35 طراح گرافیک به نمایشگاه پنجمین سالانه گرافیک البرز راه یافت. اسامی طراحان گرافیک راه یافته به نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

مهران عبدوالویس/ مهدی اسدی تبار/ بهاره بابایی/ عرفان جمشیدی/ عرفان غلامی/ راضیه قلیان/ حمید قدسی/ کوروش کریمی/ فاطمه خاک پراغی/ شقایق محلی/ میثاق شوشتری/ فاطمه ناصح/ حانیه پذیرفته/ نوید صالح فکر/ حمیده سلیم نژاد/ مهدی شاهوردی/ سعیده شجاعی/ غزال وثوقی/ زاهره دنیادیده/ الهام زکی زاده/ مهدی زمانی/ حسن منظوری/ دانیال آل معصوم/ علی بالنگاه/ شیما گیلانی/ امیرسام ایزدی/ ریحانه غلامی/ مروارید کبریایی/ طاهره مختارزاده/ محمدجواد رضایی/ ساناز صادقی/ حسین شیرازی/ سهیل یوسف شاهی/ حسام بیک محمدی /الهه اکبری/ الهام جلمبادانی