گشایش پنجمین سالانه گرافیک البرز

۲۱ تا ۲۶ دی ۹۷ / ساعت ۱۲ تا ۱۹
گشایش: جمعه ۲۱ دی ۹۷ / ساعت ۱۶

مکان: کرج/مهرشهر/بلوار دانش/سینما پرشین/طبقه‌ی ۱-


طراح پوستر/ مقداد شیرعلی