•نشست بررسی گرافیک معاصر ایران 
بررسی گرافیک معاصر ایران با حضور دکتر عباس مشهدی زاده و مزدک شکری کیانی به مناسبت روز جهانی گرافیک 
در سالن جلسات مرکز علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در تاریخ یکشنبه ششم اردیبهشت ماه
از ساعت 13:30 تا 15 برگزار خواهد شد.