•گشایش دومین سالانه گرافیک البرز


آیین گشایش دومین سالانه طراحان گرافیک البرز،دوشنبه 28 اردیبهشت 94 درنگارخانه سوره حوزه هنری استان البرز، با حضور طراحان گرافیک ، اساتید و هنرمندان برگزار گردید.

در این مراسم هیأت داوران هر بخش ضمن خواندن بیانیه، نفرات برگزیده را اعلام کردند.

هیأت داوران در بخش دانشجویی، آقای سعید نجف آبادی و خانم هانیه سادات حائری و همچنین در بخش آزاد، آقایان امیر خانچی، امیر جباری،‌امیر بایرامی و کیوان روشن بین را شایسته ی تقدیر دانستند.

عکس ها از: مهدی اللهیار بیگی عکس ها از: امین معصومی