"ساخت ایران "

خانه گرافیک البرز برگزار می کند:

ورکشاپ طراحی پوستر "ساخت ایران"
با موضوع: اقتصاد مقاومتی، مصرف کالای داخلی
به سرپرستی مهدی حسینی

9 و 16 اسفند 95
مهلت ثبت نام تا 8 اسفند

اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
02634473011 داخلی 222

telegram.me/goftograph
goftograph.ir