چهارمین سالانه گرافیک البرز، با هدف مرور بر آثار تولید شده ی طراحان گرافیک البرزی، طی سال 95 تا 96، توسط خانه گرافیک البرز و با همراهی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر البرز، برگزار می شود.

متن فراخوان را از اینجا دریافت کنید.
مهلت ارسال آثار تا یکشنبه 14 آبان ماه تمدید شد.

چهترمین سالانه گرافیک استان البرز


طراح پوستر/ مهدی حسینی