پنجمین سالانه گرافیک البرز، با هدف مرور بر آثار تولید شده ی طراحان گرافیک البرزی، طی سال 96 تا 97، توسط خانه گرافیک البرز برگزار می شود.

برای دریافت فایل فراخوان اینجا کلیک کنید.

/مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1397

 طراح پوستر/ مقداد شیرعلی