نمایش مطالب بیشتر / برای دیدن کل مطالب دکمه ی SHIFT را نگه دارید و کلیک کنید نمایش همه مطالب

Dropdowns

A CSS based dropdown menu with advanced options such as mutli-columns.

Extensions

Styled support for RokSprocket, RokAjaxSearch and K2 (3rd party).

Presets

Eight preset style variations to choose, each with configurable options.

طی فراخوان، تعداد 33 اثر از 17 طراح به دبیرخانه فراخوان رسید؛ از میان آثار رسیده، 15 اثر به نمایشگاه راه یافتند. 2 اثر نیز از میان پوسترهای نمایشگاه منتخب و جایزه گرفتند.

خانم مهناز عابدینی و آقای حسام بیک محمدی به عنوان منتخبین نمایشگاه معرفی شدند.