1. ارتقاء سطح کیفی و کمی دانش و بینش عمومی، توسعه و اشاعه ی فرهنگ و هنر گرافیک فاخر در سطح استان البرز.

2.کوشش در جهت بالا بردن آگاهی جامعه، به ویژه مسئولان استان، درباره ی نقش و اهمیت حرفه گرافیک در ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی استان.   

3. همکاری با سازمان ها، ادارات و نهادهای رسمی به منظور ارتقاء سطح کیفی آثار گرافیکی.

4. کوشش در ایجاد هماهنگی بین تشکل ها و صنوف مرتبط با حرفه ی گرافیک برای دستیابی به دیدگاه های مشترک حرفه ای.

5. تشکیل حلقه ی ارتباطی بین طراحان گرافیک و مسئولان شهری در جهت انتقال ایده ها و تولیدات ایشان.

6. فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی در زمینه ی گرافیک.

7. ایجاد بانک اطلاعاتی تخصصی طراحان گرافیک استان البرز.

8. تألیف، تدوین و انتشار کتاب ها و نشریات چاپی، دیجیتالی و تحت وب مورد نیاز حرفه گرافیک. 

9. برگزاری و شرکت در جشنواره ها، نمایشگاه ها و همایش ها و مسابقات داخلی و خارجی.

10. ایجاد ارتباط با تشکل و انجمن های مرتبط جهت ارتقاء سطح گرافیک استان.

11. جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره ی مشکلات، شناخت نیازها و اولویت های گرافیک و طراحان گرافیک استان البرز.

12. کوشش در ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه روابط بین طراحان گرافیک استان و جامعه،به ویژه سفارش دهندگان.

13. کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد.